Deelnemers

Wist jij dat ook jij een topsporter kan zijn? Bordercross organiseert een werkweek waarin jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke handicap hetzelfde leren op mentaal gebied als professionele topsporters. Motivatie en doorzettingsvermogen kan je leren en trainen. De kennis en kunde die je krijgt kun je gebruiken om beter te presteren op alle gebieden van je leven. Op school, tussen vrienden , in relaties. Tijdens momenten dat het tegenzit kun je effectiever omgaan met je mogelijkheden en beperkingen. Net als een professionele topsporter dat doet. De uitvinder van dit programma is Joost Nauta, hij is zelf ernstig lichamelijk beperkt maar probeerde deze oefeningen op zichzelf uit. Inmiddels is hij eigenaar en directeur van verschillende bedrijven. Hij stelt dat deze training hem veel goeds heeft opgeleverd.

Om mee te kunnen doen heb je een verwijzing nodig van je specialist (kinderarts/revalidatiearts). Hierin moet de specialist aangeven dat hij/zij denkt dat het mentale trainingsprogramma van Bordercross Academy belangrijk is voor je persoonlijke ontwikkeling. Het doel van de deelname is dat jij jouw individuele mogelijkheden zo goed mogelijk in kunt zetten in de maatschappij.

Een zijn bij voorbaat al een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om deel te kunnen nemen:

  • Je moet tussen de 14 en 20 jaar jong zijn.
  • Je moet een lichamelijke beperking hebben. Dus een handicap of chronische ziekte.
  • Wanneer je minderjarig bent moeten je ouders en/of verzorgers uiteraard akkoord zijn.
  • Je opleidingsniveau is tussen VMBO en VWO.

Sponsors

Sponsor 1 Sponsor 2 Sponsor 3