Info

Missie van Border
cross Academy
Overwin jezelf!

Daar ga je. Letterlijk het diepe in. Overal water om je heen. Dit had je nooit verwacht. Dat het zo vrij zou voelen. Meteen voel je de enorme kick. Je verbreedt je horizon en verlegt je grenzen!

De missie van Bordercross Academy is jongeren met een chronische ziekte of beperking weerbaarder te maken en hun zelfredzaamheid te vergroten door een proactieve instelling bij hen te ontwikkelen.


Deelnemers

Het opleidingsprogramma van Bordercross staat in het teken van weerbaarheid. In het huidige programma, de reis naar Curaçao, gaan de deelnemers niet op vakantie. Integendeel, tijdens de tiendaagse reis wordt er hard gewerkt om onder meer het theorie-examen en het duikbrevet te behalen. In Nederland bereiden de deelnemers zich al voor op de reis met mentale trainingen.
Meer >>


Ouders

Wie deelneemt aan een programma van Bordercross Academy, maakt tijdens het programma (en ook daarna) een persoonlijke groei door. Deze groei vertaalt zich in betere kansen binnen verschillende maatschappe­lijke processen. Denk aan een betere sociale participatie, deelname aan het arbeidsproces of meer kansen voor zichzelf zien en die benutten.
Meer >> 


Artsen

Ignaturitiur moluptio id maximus remolorianis et la ditam digent evel in recae offic tet doluptatur, temolo il et fugita sam et exerrorit que assi dolore est vernam sa.
Meer >> 

Sponsors

Sponsor 1 Sponsor 2 Sponsor 3