Ouders

Uw kind kan meer dan u misschien denkt of dat hij/zij zelf denkt. Het Bordercross Academy programma leert jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte op een uitdagende en vernieuwende manier naar hun eigen mogelijkheden kijken.

De oorsprong van ons programma ligt in de professionele topsport. Door niet alleen het lichaam te trainen maar ook de geest, worden betere prestaties gehaald door topsporters. Het is dus uitermate belangrijk dat een topsporter goed in zijn vel zit, wanneer hij zijn topprestatie wil kunnen leveren. Omgaan met tegenslag, winst en verlies, blessures en afhankelijk zijn van je lichamelijke mogelijkheden staan centraal. Net als het leren om doelen te stellen, plannen te maken en het maximaliseren van de balans tussen rust en inspanning.

Jongeren met een lichamelijke beperking staan voor dezelfde vragen en uitdagingen tijdens hun leven. Daarom stelt Bordercross ‘Succesvol omgaan met je beperking is topsport!’ en hebben wij het mentale trainingsprogramma uit de topsport aangepast voor jongeren met een lichamelijke beperking. Deze cursus wordt aangeboden tijdens een werkweek waar mogelijkheden centraal staan in plaats van beperkingen. Een positieve benadering van soms moeilijke uitdagingen. Jongeren krijgen de kans hun ‘persoonlijk record’ te overtreffen. Deze kennis en kunde nemen ze mee voor de rest van hun leven, tijdens hun deelname aan school, werk, maatschappelijk verkeer en persoonlijke relaties. Uiteindelijk doel is dat de deelnemers hun weerbaarheid en eigenwaarde vergroten om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Bijeenkomst ouders

Voor ouders van toekomstige Bordercrossers worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Een informatiebijeenkomst waar u volledig geïnformeerd wordt  over onze organisatie, de doelen van Bordercross Academy, wat het uw kind kan opleveren, wat wij nodig hebben van u als verantwoordelijke ouder/verzorger en nog veel meer. Na deze dag besluit u of uw kind deel mag nemen aan dit grensverleggende programma.

Belangrijk om te weten is dat de ouders van de tieners van Bordercross Academy nooit meegaan met de werkweek: een duikexpeditie naar Curaçao. Uw zoon of dochter gaat onder deskundige begeleiding en in gezelschap van lotgenoten zelfstandig, maar niet alleen, op reis. Een reis om zijn of haar persoonlijke grenzen te verleggen op het gebied van omgaan met je mogelijkheden en beperkingen, en omgaan met de balans tussen inspanning en rust. Maar ook het delen van eigen ervaringen en oplossingen met lotgenoten is een waardevol onderdeel van het programma.

De ouders zijn vóór en na de voorbereidende bijeenkomsten van harte welkom. Ook hopen we dat u aanwezig zult zijn op Schiphol bij het uitzwaaien en verwelkomen van de deelnemers. Tijdens de werkweek op Curaçao wordt u via het internet op de hoogte gehouden over de vorderingen van de groep als geheel. Het verblijf in Curaçao duurt ca. 9 dagen.

Tijdens de ontmoetingen met Bordercross in de voorbereiding van de werkweek krijgt u gelegenheid om in contact te komen met ouders die ook een kind hebben met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Veelal horen wij terug dat dit door ouders als zeer waardevol wordt ervaren.

Deelname aan Bordercross Academy

De mogelijkheid tot deelname begint bij de kinderarts van het academisch ziekenhuis. Deze draagt uw zoon/dochter voor als kandidaat deelnemer. Dit doet de arts vanuit de gedachte dat juist voor uw kind het Bordercross programma een zeer waardevolle aanvulling is op zijn of haar persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het volwassen worden met een lichamelijk beperking.

Na de voordracht door de kinderarts, en natuurlijk uw akkoord, volgt de (duik-medische) keuring door een duik-medische arts. Deze bepaald of er medische belemmeringen zijn voor uw kind om deel te nemen aan ons programma. Tot slot heeft uw kind een gesprek met onze sportpsycholoog. Deze bepaalt of uw kind als kandidaat-deelnemer baat heeft bij deelname aan de Bordercross Academy. Wanneer zowel de duik-medische arts als de sportpsycholoog positief zijn en uw kind uiteraard ook, dan is de weg vrij voor officiële deelname aan de Bordercross Academy.

Groepsleiding

Tijdens de korte opleiding en de hieraan gekoppelde werkweek verblijft uw kind in een gezelschap van acht deelnemers (lotgenoten) en drie deskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden aangestuurd door een betaalde kracht, de projectmanager.

Het begeleidingsteam wordt gekozen op basis van ervaring en expertise op het gebied van jongerenwerk, duik- en watersport en psychologie. De betrokken duikinstructeurs hebben ruime ervaring en zijn uiteraard gecertificeerd duikinstructeurs volgens internationale standaarden. Daarnaast hebben zij een aanvullende opleiding genoten voor het werken en duiken met mensen met een beperking die hun duikbrevet willen halen. Dit gaat via de IAHD (International Association of Handicapt Divers)

Kosten

De kosten van de gehele opleiding worden betaald door onze organisatie. Dit geld wordt bijeengebracht via fondsenwerving en donaties. Wel wordt van de ouders/verzorgers een eigen bijdrage gevraagd. In de voorgaande jaren bedroeg deze eigen bijdrage éénmalig € 350,- Dit bedrag wordt per jaar vastgesteld. Informeer naar wat voor u van toepassing is. Kunt u meer missen dan € 350,- dan staat u het vrij om bij te dragen aan de opleiding van een kind van minder draagkrachtige ouders.

Inspannings verplichting ouders en kind                 

Van ouders, maar vooral van de deelnemers wordt een inspanningsverplichting gevraagd, nl. willen leren en ontwikkelen, een goed teamlid te zijn tijdens de voorbereiding en de reis. Meedoen, meedenken, huiswerk maken, positief bijdragen als een teamlid (lotgenoot) van je het even niet zitten. 

Van ouders wordt gevraagd hun kind, bij deelname aan het programma op tijd te brengen bij de diverse bijeenkomsten. Bijvoorbeeld: informatieavonden, de duik-medische keuring, naar Schiphol en op de voorbereidings-weekenden. Daarbij verwachten we een positieve instelling waardoor de deelnemers kunnen praten over hetgeen ze hebben meegemaakt en geleerd.

Sponsors

Sponsor 1 Sponsor 2 Sponsor 3